Hva er Trygg Skolevei?

Trygg Skolevei er et prosjekt med mål om å øke kunnskap og bevissthet til barn og foresatte om hva som er viktig å tenke på når man ferdes på vei hvor det er arbeid med for eksempel graving.

Eksempel på hvordan vi ikke vil ha det. Her ser du et barn med foreldre som slippes til på innsiden av en gravemaskin som er i arbeid. 

Eksempel på hvordan vi ikke vil ha det. Her ser du et barn med foreldre som slippes til på innsiden av en gravemaskin som er i arbeid. 

Bakgrunn

For få har kunnskap og kompetanse til å vite hva som kan kreves av byggherrer og entreprenører som graver på og langs veg.

Faktum er at alt for mange aktører overholder ikke dagens regler og rutiner, noe som går ut over deg, meg, våre barn og familier.

I perioden fra april 2013 til oktober 2017 ble det gjennomført 244 regionale kontroller av Statens Vegvesen. Av de 244 kontrollene ble 81 prosjekter midlertidig stanset som følge av alvorlige feil og mangler. Det er over 33% som ble midlertidig stanset!

Vi er lei av manglende samfunnsansvar, dårlig bransjestandard og mangel på prinsipielle og moralske holdninger når man arbeider på og langs vei.

Brunbjørn AS er initiativtaker

Trygg Skolevei er et prosjekt initiert og utviklet av Brunbjørn AS.