Våre ambisjoner

Eksempel på hvordan vi ikke vil ha det. Her ser du et barn med foreldre som slippes til på innsiden av en gravemaskin som er i arbeid. 
  • Trygg Skolevei ønsker å ta tak i, og heve standarden i bransjen, slik at alle kan konkurrere på like vilkår.
  • Vi har ambisjoner om å bli et nøytralt kontrollorgan for å øke hyppigheten av kontroller i bransjen.
  • Vi ønsker å få til en varslingstjeneste slik at når du observerer noe som ikke er riktig, kan vi gjøre noe med det. 
  • Trygg Skolevei ønsker å være et kvalitetsstempel som kun tildeles de aktørene som tar ansvar under arbeid, og som ikke leker med sikkerheten.