Basismøtet

Et basismøte er det informasjonsmøtet vi forplikter oss til å holde når barnehager og skoler signerer partneravtaler med Trygg Skolevei. Basismøtet går ut på at Brunbjørn som hovedentreprenør, inviterer med byggherre og underentreprenør til å møte de barnehagene og skolene som ligger i nærheten av arbeidsområdet, for å fortelle om arbeidet som skal starte. 

Basismøtet: 

  • Introduksjon av prosjektet, hvor skal vi grave, hvorfor og med hvilke maskiner.
  • Introduksjon av menneskene bak maskinene og utstyret. Vi inviterer med oss byggherre og underentreprenør. Informere om viktigheten av å få kontakt med arbeiderne på arbeidssted: hilse, vinke og gå forbi på anmerket området. 
  • Lese høyt barneboka "Pass opp på byggeplassen", samtidig som barna kan følge med på bildene via presentasjon på projektor. 
  • Spørsmål fra barna, praktisk gjennomgang av lyder på arbeidsstedet, kjegler, vernehjelm og vernerutstyr. 
  • Praktisk øvelse ute: ta førerkort på stillestående gravemaskin, snakke i walkie-talkie, teste vernerhjelmer. 

Alle barna får utdelt refleksvest, barneboka "Pass opp på byggeplassen" og førerbevis til odel og eie. I tillegg får de låne vernehjelm  og walkie-talkie.

2018-05-09 09.57.30.jpg
2018-05-07 12.01.41.jpg
 

Mål for basismøtet:

Vårt mål er å øke kunnskapen  til barn og foresatte slik at de vet hva som er viktig å tenke på for å ferdes trygt på og langs veg hvor det foregår arbeid. Vi deler 0-visjonen til Statens Vegvesen om null ulykker i trafikken. 

Vårt verdiløfte er at en Trygg Skolevei-aktør vil væren en som verner om barn og unge mens vi arbeider med viktige og samfunnsnyttige prosjekter for å utvikle våre byer og tettsteder. 

Utdrag fra barneboka "Pass opp på byggeplassen".

Utdrag fra barneboka "Pass opp på byggeplassen".