Trygg Skolevei-partner

Trygg Skolvei inviterer byggherren og underentreprenører ved å signere partneravtaler for hvert prosjekt. En partneravtale henviser først og fremst til de krav og retningslinjer til varsling og sikring som er fastsatt i lovverket og i håndboken utviklet av Statens Vegvesen (HB-N301). 

Videre forplikter partneravtalen til at byggherre og entreprenørene deltar på basismøtene med barnehagene og skolene. Dette bidrar til at alle aktørene på arbeidsstedet føler eierskap og en tilknytning til nærmiljøet og barna som går forbi. Vi krever at alle aktørene tilknyttet Trygg Skolevei-prosjekter skal opptre imøtekommende og vennlig ovenfor barn og andre myke trafikanter som går forbi. 

Trygg Skolevei-partnere forplikter til å informere om prosjektet internt, slik at alle ansatte og engasjerte er informert og innforstått med hva Trygg Skolevei er og hva det forplikter til. 

 
Det er viktig å spille på lag med alle aktørene på et arbeidssted når sikkerheten og tryggheten til barn og andre myke trafikanter er i fokus. Trygg Skolevei binder alle aktørene sammen med partneravtaler. 

Det er viktig å spille på lag med alle aktørene på et arbeidssted når sikkerheten og tryggheten til barn og andre myke trafikanter er i fokus. Trygg Skolevei binder alle aktørene sammen med partneravtaler. 

 

Partneravtaler også med barnehager og skoler

Trygg Skolevei signerer også partneravtaler med barnehagene og skolene vi er i kontakt med. For barnehagene og skolene innebærer dette først og fremst at vi får lov til å komme på besøk og gjennomføre et basismøte. Videre innebærer det også at barnehagene og skolene har fokus på sikkerhet og opplæring når de er ute og ferdes på og langs veg hvor det pågår arbeid.